SearchAdvance search

TOOLS

Sang gấp tiệm Nail Arlington, TX

Arlington, Texas - US  682-559-6992
Sang gấp tiệm Nail ở Arlington, TX. Khu da trắng 100%, khách giàu, 100% solar nail.

Tiệm có 4 ghế, 5 bàn, phòng wax, phòng facial, phòng massage. Có máy giặt sấy. Income ổn định. Sang giá $17K.

Xin liên lạc Kim: 682-559-6992.Posting ID: 1983590 Contact Poster Share

For Advertising Here, view our rates, or Email Us!
BACK