SearchAdvance search

TOOLS

Cần gấp thợ Nail Nam Nữ Mahanttan, KS

Manhattan, Kansas - US  281-760-6636
Cần gấp thợ Nail Nam Nữ. Biết làm bột 2 màu, chân tay nước, biết wax càng tốt. Phải có bằng KS. Làm 6 ngày, bao lương $800/tuần, trên ăn chia.

Tiệm ở Manhattan, cách Wichita Kansas 2 tiếng lái xe.

Xin vui lòng gọi: 281-760-6636.Posting ID: 1983550 Contact Poster Share

For Advertising Here, view our rates, or Email Us!
BACK