SearchAdvance search

TOOLS

Bán tiệm Nail Best Salon ở Phoenix, Arizona

Cave Creek, Arizona - US  602-430-5759
Muốn sang tiệm nail vùng Mỹ trắng, đông khách. Hiện đang có 13 thợ. Bán vì lý do gia đình.

Tiệm làm được 6 năm, giá cao, khách sang (TV reporter - football - basketball - baseball families).

Tiệm có 10 bàn, 8 ghế, 1 wax room, lunchroom, fanciest bathroom, washer/dryer, build-in audio system. Rộng 1400 sq. ft.

Chúng tôi sẽ cung cấp chứng từ lợi tức.

The best salon 2008 published on Phoenix magazine.

Xin liên lạc: 602-430-5759.
Posting ID: 1983107 Contact Poster Share

For Advertising Here, view our rates, or Email Us!
BACK