SearchAdvance search

TOOLS

Tiệm Nail cần thợ làm ở vùng Horizon City, TX.

Horizon City, Texas - US  915-240-9088

Tiệm Nail cần thợ làm ở vùng Horizon City, TX.

Cần thợ giỏi, có kinh nghiệm, biết làm tất cả. Bao lương $800 - $900/tuần, tùy theo kinh nghiệm.

Tiệm cũng cần thợ Nữ làm chân tay nước. Bao lương $600/6 ngày. Có chỗ ở cho thợ nếu cần.

Tiệm làm việc vui vẻ, không khí gia đình. Làm full-time hoặc part-time. Phải có bằng TX.

Có nhu cầu, xin liên lạc Thảo: 915-240-9088.
Posting ID: 1984215 Contact Poster Share

For Advertising Here, view our rates, or Email Us!
BACK