SearchAdvance search

TOOLS

Tiệm Nail muốn sang lại ở vùng Coral Springs, FL.

Coral Springs, Florida - US  714-280-3782
Tiệm Nail muốn sang lại gấp ở vùng Coral Springs, FL.

Sang lại vì ly do gia đình. Tiệm nằm trong khu da trắng, khách da trắng, tip cao. Tiệm có 4 ghế spa mới, 4 stations, 1 phòng facial & wax, máy giặt sấy. Tiền rent rẻ. Giá sang $25K.

Nếu thật lòng xin liên lạc số: 714-280-3782.Posting ID: 1984161 Contact Poster Share

For Advertising Here, view our rates, or Email Us!
BACK