SearchAdvance search

TOOLS

Cần sang tiệm Nail vùng Marietta, GA

Marietta, Georgia - US  678-662-2119
Muốn sang lại tiệm Nail vùng Marietta, Georgia.

Vì lý do gia đình, nên cần sang gấp. Tiệm kiểu mới, sang trọng, đẹp, ở Marietta, Cobb County, khách làm office. Tiệm có 5 thợ, 8 ghế, 4 stations bar, 2 TV, income ổn định. Sang giá thấp, dễ mua.

Xin liên lạc số: 678-662-2119.Posting ID: 1984151 Contact Poster Share

For Advertising Here, view our rates, or Email Us!
BACK