SearchAdvance search

TOOLS

Cần thợ Nail Nữ vùng Tuscaloosa, AL

Tuscaloosa, Alabama - US  205-454-2723
Tiệm Nail cần thợ Nữ vùng Tuscaloosa, Alabama.

Thợ biết làm bột trắng hồng & chân tay nước. Bảo đảm lương cao từ $800 - $1,000/tuần. Nếu cần sẽ bao lương tùy theo khả năng. Có chỗ ở free.

Xin liên lạc Trang ở số: 205-454-2723.Posting ID: 1984078 Contact Poster Share

For Advertising Here, view our rates, or Email Us!
BACK